Medicijnen tegen Depressie

Doxepin kopen zonder recept


dit is hoe Sinequan pil / pakket eruit kan zien

KOOP SINEQUAN!


INDICATIES


Sinequan wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of angst bij bepaalde patiënten. Sinequan is een tricyclisch antidepressivum.

INSTRUCTIES


Gebruik Sinequan zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Sinequan via de mond met of zonder voedsel.
Als u Sinequan voor het slapen gaan inneemt, kan dit de bijwerkingen (bijvoorbeeld slaperigheid overdag) verminderen. Bespreek deze mogelijkheid met uw arts.
Als u een dosis Sinequan mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk in. Als u dagelijks 1 dosis voor het slapen gaan inneemt, neem dan de volgende ochtend niet de gemiste dosis in.

Stel uw zorgverlener vragen over het gebruik van Sinequan.

OPSLAG


Bewaar Sinequan bij kamertemperatuur, tussen 20 en 25 graden Celsius. Verwijderd houden van warmte, vocht en licht. Niet in de badkamer bewaren. Houd Sinequan buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO:

Actief ingrediënt: Doxepin HCl.

Gebruik Sinequan NIET als:


u allergisch bent voor een ingrediënt in Sinequan of voor andere tricyclische antidepressiva

u bepaalde prostaatproblemen (bijv. asymptomatische prostaathypertrofie), glaucoom of problemen met plassen heeft.

u clonidine, een H1-antagonist (bijv. astemizol, terfenadine) of ibutilide gebruikt, of u in de afgelopen 14 dagen een monoamine-oxidaseremmer (MAOI) (bijv. furazolidon, fenelzine, isocarboxazide) heeft gebruikt.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Sinequan. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende zaken op u van toepassing is:


als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen

als u in het verleden hartproblemen, toevallen (bijv. epilepsie), een overactieve schildklier, prostaatproblemen (bijv. goedaardige prostaathypertrofie [BPH]), bloedproblemen (bijv. porfyrie), andere mentale of stemmingsproblemen, zelfmoordgedachten of -pogingen, of alcoholmisbruik heeft gehad.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Sinequan. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:


Antiaritmica (bijv. kinidine, propafenon, flecainide), antischimmelmiddelen (bijv. fluconazol, terbinafine), carbamazepine, cimetidine, mibefradil, fenothiazines (bijv. chloorpromazine, thioridazine), of selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) (bijv. fluoxetine, sertraline) omdat deze het risico op bijwerkingen van Sinequan kunnen verhogen.

Anticoagulantia (bijv. warfarine), H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine), ibutilide, sulfonylureum (bijv. tolazamide, glipizide), sympathomimetica (bijv. fenylefrine, pseudo-efedrine) of tramadol omdat het risico van hun bijwerkingen door Sinequan kan worden verhoogd.

Clonidine, guanadrel, guanethidine of guanfacine omdat hun werkzaamheid door Sinequan kan worden verminderd

MAO-remmers (bijv. furazolidon, fenelzine, isocarboxazide) omdat ernstige toxische effecten kunnen optreden.


Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Sinequan een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Sinequan kan slaperigheid, duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het samen met alcohol of bepaalde geneesmiddelen inneemt. Gebruik Sinequan met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.

Sinequan zal de effecten van alcohol en andere depressieve middelen versterken. Vraag uw apotheker als u vragen heeft over welke geneesmiddelen depressieve middelen zijn.

Sinequan kan duizeligheid, licht in het hoofd of flauwvallen veroorzaken; alcohol, warm weer, lichaamsbeweging of koorts kunnen deze effecten versterken. Om ze te voorkomen, moet u langzaam gaan zitten of staan, vooral 's morgens. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.

Beperk uw alcoholgebruik tijdens het gebruik van Sinequan.

Kinderen, tieners en jongvolwassenen die Sinequan gebruiken, kunnen een verhoogd risico lopen op suïcidale gedachten of handelingen. Houd alle patiënten die Sinequan innemen goed in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich nieuwe, verergerde of plotselinge symptomen voordoen zoals een depressieve stemming; angstig, rusteloos of prikkelbaar gedrag; paniekaanvallen; of een ongewone verandering in stemming of gedrag. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich tekenen van zelfmoordgedachten of -handelingen voordoen.

Door Sinequan kunt u gemakkelijker verbranden. Vermijd de zon, zonnestralen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Sinequan reageert. Gebruik een zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een korte tijd buiten moet zijn.

Vertel uw arts of tandarts dat u Sinequan gebruikt voordat u medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende hulp of een operatie krijgt.

Nadat u bent begonnen met het innemen van Sinequan kan het enkele weken duren voordat u het volledige voordeel voelt.

Gebruik Sinequan met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten.

Sinequan dient niet te worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar; de veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen zijn niet bevestigd.

Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van Sinequan tijdens de zwangerschap moeten bespreken. Sinequan wordt aangetroffen in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Sinequan gebruikt.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Eetlustverlies; constipatie; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; overmatig zweten; hoofdpijn; maagzuur; verhoogde eetlust; indigestie; misselijkheid; onaangename smaak; urineretentie; braken; zwakte; gewichtstoename.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; moeite met ademhalen; benauwdheid op de borst; zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong); abnormale bewegingen; agressief of bizar gedrag; agitatie; angst; wazig zicht of andere veranderingen in het zicht; pijn op de borst; moeite met spreken en slikken; desoriëntatie; pijn in de ogen; flauwvallen; snelle, langzame of onregelmatige hartslag; haaruitval; hallucinaties; vijandigheid; prikkelbaarheid; evenwichtsverlies; stemmingswisselingen; nervositeit of rusteloosheid; paniekaanvallen; oorsuizen; toevallen; beverigheid; keelpijn of koorts; slaapproblemen; trekken van het gezicht of de tong; ongewone bloedingen of blauwe plekken; vergeling van de huid of ogen.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Remeron

Remeron

Mirtazapine

Remeron wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Pristiq

Pristiq

Desvenlafaxine

Pristiq wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen.

Paxil

Paxil

Paroxetine

Paxil wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.30

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.30

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::