Medicijnen tegen Depressie

Venlafaxine kopen zonder recept


dit is hoe Effexor XR pil / pakket eruit kan zien

KOOP EFFEXOR XR!


INDICATIES


Effexor XR wordt gebruikt voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde of sociale angststoornis of paniekstoornis. Effexor XR is een serotonine-norepinefrine heropname-remmer (SNRI). Het werkt door het herstellen van het evenwicht van bepaalde natuurlijke stoffen in de hersenen (serotonine en noradrenaline), wat helpt om bepaalde stemmingsproblemen te verbeteren.

INSTRUCTIES


Gebruik Effexor XR zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Effexor XR via de mond in met voedsel.
Neem Effexor XR in met een vol glas water (8 oz/240 ml).
Slik Effexor XR in zijn geheel door. Niet breken, pletten, kauwen of in water leggen voor het doorslikken. Als u de capsule niet in zijn geheel kunt doorslikken, kunt u hem openen en de inhoud over een lepel appelmoes strooien. Meng het geneesmiddel met de appelmoes en slik het mengsel meteen door, gevolgd door een glas water. Maak het geneesmiddel niet fijn en kauw er niet op voordat u het doorslikt.
Effexor XR werkt het beste als het elke dag op hetzelfde tijdstip wordt ingenomen.
Blijf Effexor XR innemen, ook als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Stop niet plotseling met het innemen van Effexor XR zonder overleg met uw arts. Er kunnen bijwerkingen optreden. Deze kunnen bestaan uit mentale of stemmingsveranderingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, slaperigheid, verwarring, hoofdpijn, toegenomen zweten, verlies van coördinatie of evenwicht, griepachtige symptomen, misselijkheid, suizen in de oren, toevallen, tremor, slaapproblemen of ongewone vermoeidheid.
Als u een dosis Effexor XR mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk in.

Stel uw zorgverlener vragen over het gebruik van Effexor XR.

OPSLAG


Bewaar Effexor XR bij kamertemperatuur, tussen 20 en 25 graden Celsius. Niet in de buurt van warmte, vocht en licht bewaren. Niet in de badkamer bewaren. Houd Effexor XR buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO:

Actief ingrediënt: Venlafaxine hydrochloride.Gebruik Effexor XR NIET als:

u allergisch bent voor een ingrediënt in Effexor XR
u een monoamine oxidase remmer (MAOI) (bijv. fenelzine), selegiline of sint-janskruid gebruikt of heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen.
u een fenfluraminederivaat (bv. dexfenfluramine), methyleenblauw, nefazodon, sibutramine of tryptofaan gebruikt.

Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Effexor XR. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende aandoeningen op u van toepassing is:

als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt
als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen
als u of een familielid een geschiedenis heeft van bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit), andere mentale of stemmingsproblemen, zelfmoordgedachten of -pogingen, of alcohol- of drugsmisbruik.
als u in het verleden last heeft gehad van toevallen, hartproblemen (bijv. hartfalen, onregelmatige hartslag), abnormale elektrocardiogrammen (ECG's), een recent hartinfarct, hoge bloeddruk, een overactieve schildklier, leverproblemen, longproblemen, nierproblemen, maag- of darmbloedingen, bloed- of bloedingsproblemen, verhoogde oogdruk (bijv. glaucoom), problemen met het zenuwstelsel of problemen met de stofwisseling
als u uitgedroogd bent, een laag natriumgehalte in uw bloed heeft of alcohol drinkt
als u elektroconvulsietherapie (ECT) krijgt.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Effexor XR. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:

Bepaalde dieetgeneesmiddelen (bijv. phentermine, fenfluramine), linezolid, lithium, MAO-remmers (bijv. fenelzine), methyleenblauw, metoclopramide, nefazodon, rasagiline, selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) (bv. fluoxetine), selegiline, serotonine 5-HT1-receptoragonisten (bv. sumatriptan), sibutramine, SNRI's (bv. duloxetine), St. Janskruid, tramadol, trazodon, tricyclische antidepressiva (bv. amitriptyline), of tryptofaan omdat ernstige bijwerkingen kunnen optreden, zoals een reactie met koorts, stijve spieren, bloeddrukveranderingen, mentale veranderingen, verwarring, prikkelbaarheid, agitatie, delirium en coma.
Anticoagulantia (bv. warfarine), aspirine, of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bv. ibuprofen) omdat het risico op bloedingen, waaronder maagbloedingen, kan worden verhoogd.
Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide) omdat het risico van een te laag natriumgehalte in het bloed kan zijn verhoogd.
Azole schimmelwerende middelen (bv. ketoconazol) of cimetidine omdat deze het risico op bijwerkingen van Effexor XR kunnen verhogen.
Cyproheptadine omdat het de effectiviteit van Effexor XR kan verminderen
Aripiprazol, haloperidol, fenothiazines (bijv. chloorpromazine, thioridazine) of risperidon omdat het risico op hun bijwerkingen door Effexor XR kan worden verhoogd.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Effexor XR een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel wijzigt.

Belangrijke veiligheidsinformatie


Effexor XR kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Effexor XR met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.
Drink geen alcohol en gebruik geen geneesmiddelen die slaperigheid kunnen veroorzaken (bv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Effexor XR gebruikt zonder dit met uw arts te overleggen; het kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.
Het kan enkele weken duren voordat uw symptomen verbeteren. Neem NIET meer dan de aanbevolen dosis of gebruik het niet langer dan voorgeschreven zonder uw arts te raadplegen.
Kinderen, tieners en jongvolwassenen die Effexor XR gebruiken, kunnen een verhoogd risico lopen op suïcidale gedachten of handelingen. Houd alle patiënten die Effexor XR gebruiken goed in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich nieuwe, verergerde of plotselinge symptomen voordoen, zoals een depressieve stemming, angstig, rusteloos of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen of een ongewone verandering in stemming of gedrag. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich tekenen van suïcidale gedachten of handelingen voordoen.
Het serotoninesyndroom is een mogelijk dodelijk syndroom dat kan worden veroorzaakt door Effexor XR. Uw risico kan groter zijn als u Effexor XR samen met bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt (bv. "triptanen", MAO-remmers, SSRI's). Symptomen kunnen zijn: agitatie, verwarring, hallucinaties, coma, koorts, snelle of onregelmatige hartslag, beven, overmatig zweten en misselijkheid, braken of diarree. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.
Neuroleptisch kwaadaardig syndroom (NMS) is een mogelijk dodelijk syndroom dat kan worden veroorzaakt door Effexor XR. De symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag en zweten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.
Als uw arts u vertelt dat u moet stoppen met het gebruik van Effexor XR, moet u enige tijd wachten voordat u bepaalde andere geneesmiddelen (bijv. MAO-remmers, nefazodon, thioridazine) gaat gebruiken. Vraag uw arts wanneer u moet beginnen met het innemen van uw nieuwe geneesmiddelen nadat u bent gestopt met Effexor XR.
Effexor XR kan zelden een langdurige, pijnlijke erectie veroorzaken. Dit kan zelfs gebeuren als u geen seks heeft. Als dit niet meteen wordt behandeld, kan dit leiden tot blijvende seksuele problemen zoals impotentie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als dit gebeurt.
Laboratoriumonderzoek, waaronder bloeddruk en cholesterolgehalte in het bloed, kan worden uitgevoerd terwijl u Effexor XR gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of om te kijken of er bijwerkingen zijn. Zorg ervoor dat u zich aan alle afspraken met artsen en laboratoria houdt.
Gebruik Effexor XR met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, vooral voor lage natriumwaarden in het bloed.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Effexor XR bij kinderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name een verhoogd risico op suïcidale gedachten of acties.
Effexor XR dient met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt bij kinderen; veiligheid en effectiviteit bij kinderen zijn niet bevestigd.


Zwangerschap en borstvoeding: Effexor XR kan schadelijk zijn voor de foetus als het wordt gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van Effexor XR tijdens uw zwangerschap moeten bespreken. Effexor XR wordt aangetroffen in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Effexor XR gebruikt.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Abnormale dromen; wazig zicht; veranderingen in smaak; constipatie; verminderd seksueel verlangen of vermogen; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; blozen; hoofdpijn; toegenomen zweten; verlies van eetlust; misselijkheid; nervositeit; maagklachten; moeite met slapen; braken; zwakte; gewichtsverlies; gapen.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; moeite met ademhalen; benauwdheid; zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong); bizar gedrag; bloed in de ontlasting; pijn of ongemak op de borst; verwarring; verminderde concentratie; verminderde coördinatie; verminderd urineren; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts, rillingen of keelpijn; hallucinaties; geheugenproblemen; nieuwe of verergerende agressiviteit, agitatie, angst, vijandigheid, impulsiviteit, onvermogen om stil te zitten, prikkelbaarheid, paniekaanvallen of rusteloosheid; aanhoudend of ernstig suizen in de oren; rode, gezwollen, blaren of afschilferende huid; toevallen; ernstige of aanhoudende angst, nervositeit of slaapproblemen; ernstige of aanhoudende hoest; ernstige of aanhoudende hoofdpijn, duizeligheid, maagpijn of zwakte; kortademigheid; aanzienlijk gewichtsverlies; suïcidale gedachten of pogingen; tremor; concentratieproblemen; onvastheid of verlies van coördinatie; ongewone blauwe plekken of bloedingen; ongewone of ernstige mentale of stemmingsveranderingen; ongewone zwakte; gezichtsproblemen; verergering van depressie.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Amitriptyline

Amitriptyline

Amitriptyline

Amitriptyline wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Pristiq

Pristiq

Desvenlafaxine

Pristiq wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen.

Anafranil

Anafranil

Clomipramine

Anafranil wordt gebruikt voor de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.70

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.70

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::