Medicijnen tegen Depressie

Paroxetine kopen zonder recept


dit is hoe Paroxetine pil / pakket eruit kan zien

KOOP PAROXETINE!


INDICATIES


Paroxetine wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of obsessief-compulsieve stoornis (OCD). Het kan worden gebruikt om paniekstoornis of posttraumatische stressstoornis (PTSS) te behandelen. Het kan ook worden gebruikt voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis of sociale angststoornis. Paroxetine is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI). Het werkt door het herstellen van de balans van serotonine, een natuurlijke stof in de hersenen, die helpt om bepaalde stemmingsproblemen te verbeteren.

INSTRUCTIES


Gebruik Paroxetine zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Paroxetine via de mond met of zonder voedsel.
Slik Paroxetine in zijn geheel door. Niet breken, pletten of kauwen voor het doorslikken.
Als u Paroxetine elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt, kunt u zich beter herinneren het in te nemen.
Blijf Paroxetine innemen, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Stop niet plotseling met het innemen van Paroxetine zonder uw arts te raadplegen. Er kunnen bijwerkingen optreden. Deze kunnen bestaan uit mentale of stemmingsveranderingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, slaapproblemen of ongewone vermoeidheid. U wordt nauwkeurig gecontroleerd wanneer u met Paroxetine begint en telkens wanneer de dosis wordt gewijzigd.
Als u een dosis Paroxetine mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk.

Stel uw zorgverlener eventuele vragen over het gebruik van Paroxetine.

OPSLAG


Bewaar Paroxetine bij kamertemperatuur, tussen 15 en 30 graden Celsius. Niet in de buurt van warmte, vocht en licht bewaren. Niet in de badkamer bewaren. Houd Paroxetine buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Gebruik Paroxetine NIET als:


u allergisch bent voor een ingrediënt in Paroxetine

u linezolid, een monoamine oxidase remmer (MAOI) (bijv. fenelzine), selegiline of sint-janskruid gebruikt of heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen.

u een fenfluraminederivaat gebruikt (bijv. dexfenfluramine), nefazodon, pimozide, een serotonine noradrenaline heropnameremmer (SNRI) (bijv. venlafaxine), een andere SSRI (bijv. fluoxetine), sibutramine, thioridazine of tryptofaan.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Paroxetine. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende zaken op u van toepassing is:


als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen

als u of een familielid een geschiedenis heeft van bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit), andere mentale of stemmingsproblemen, zelfmoordgedachten of -pogingen, of alcohol- of drugsmisbruik.

als u in het verleden last heeft gehad van toevallen, hartproblemen, leverproblemen, ernstige nierproblemen, maag- of darmbloedingen, nauwe hoek glaucoom, diabetes of stofwisselingsproblemen

als u uitgedroogd bent, een laag natriumgehalte in uw bloed heeft of alcohol drinkt

als u elektroconvulsietherapie (ECT) krijgt.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Paroxetine. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:


Anorexianten (bv. phentermine), cimetidine, fenfluraminederivaten (bv. dexfenfluramine), linezolid, lithium, MAO-remmers (bv. fenelzine), metoclopramide, nefazodon, selegiline, serotonine 5-HT1-receptoragonisten (bv. sumatriptan), sibutramine, SNRI's (bv. venlafaxine), een andere SSRI (bv. fluoxetine), St. Janskruid, tramadol, trazodon of tryptofaan omdat er ernstige bijwerkingen kunnen optreden, zoals een reactie met koorts, stijve spieren, bloeddrukveranderingen, mentale veranderingen, verwarring, prikkelbaarheid, agitatie, delirium of coma.

Anticoagulantia (bv. warfarine), aspirine, of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bv. ibuprofen) omdat het risico op bloedingen, waaronder maagbloedingen, kan worden verhoogd.

Diuretica (bv. furosemide, hydrochloorthiazide) omdat het risico op een laag natriumgehalte in het bloed kan zijn verhoogd

Antiarrhythmica (bv. flecainide, propafenon, kinidine), H1-antagonisten (bv. astemizol, terfenadine) of fenothiazines (bv. chloorpromazine, thioridazine) omdat ernstige hartproblemen, waaronder onregelmatige hartslag, kunnen optreden.

Cyproheptadine, HIV-proteaseremmers (bv. ritonavir), fenobarbital of fenytoïne omdat deze de werking van Paroxetine kunnen verminderen.

Aripiprazol, atomoxetine, clozapine, fluoxetine, pimozide, procyclidine, risperidon, theofylline of tricyclische antidepressiva (bv. amitriptyline) omdat het risico op hun bijwerkingen door Paroxetine kan worden verhoogd.

Digoxine of tamoxifen omdat hun effectiviteit kan worden verminderd door Paroxetine.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Paroxetine een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie


Paroxetine kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Paroxetine met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijke onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.

Drink geen alcohol terwijl u Paroxetine gebruikt.

Overleg met uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bijv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Paroxetine gebruikt; het kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.

Het kan enkele weken duren voordat uw symptomen verbeteren. Neem NIET meer dan de aanbevolen dosis, verander uw dosis niet, of gebruik Paroxetine niet langer dan voorgeschreven zonder uw arts te raadplegen.

Kinderen, tieners en jongvolwassenen die Paroxetine gebruiken kunnen een verhoogd risico lopen op zelfmoordgedachten of -acties. Houd alle patiënten die Paroxetine gebruiken nauwlettend in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich nieuwe, verergerde of plotselinge symptomen voordoen zoals een depressieve stemming; angstig, rusteloos of prikkelbaar gedrag; paniekaanvallen; of een ongewone verandering in stemming of gedrag. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich tekenen van zelfmoordgedachten of -handelingen voordoen.

Als uw arts u vertelt te stoppen met het gebruik van Paroxetine, moet u enkele weken wachten voordat u bepaalde andere geneesmiddelen (bijv. MAO-remmers, nefazodon) gaat gebruiken. Vraag uw arts wanneer u moet beginnen met het innemen van uw nieuwe geneesmiddelen nadat u bent gestopt met Paroxetine.

Paroxetine kan in zeldzame gevallen een langdurige, pijnlijke erectie veroorzaken. Dit kan ook gebeuren als u geen seks heeft. Als dit niet meteen wordt behandeld, kan dit leiden tot blijvende seksuele problemen zoals impotentie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als dit gebeurt.

Het serotoninesyndroom is een mogelijk dodelijk syndroom dat kan worden veroorzaakt door Paroxetine. Uw risico kan groter zijn als u Paroxetine inneemt met bepaalde andere geneesmiddelen (bijv. "triptanen", MAO-remmers). Symptomen kunnen zijn: agitatie, verwarring, hallucinaties, coma, koorts, snelle of onregelmatige hartslag, tremor, overmatig zweten en misselijkheid, braken of diarree. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Neuroleptisch kwaadaardig syndroom (NMS) is een mogelijk dodelijk syndroom dat kan worden veroorzaakt door Paroxetine. Uw risico kan groter zijn als Paroxetine wordt gebruikt met bepaalde andere geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd (bijv. aripiprazol, risperidon). De symptomen kunnen lijken op het serotoninesyndroom en kunnen bestaan uit koorts, stijve spieren, bloeddrukveranderingen en mentale veranderingen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Gebruik Paroxetine met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name een laag natriumgehalte in het bloed.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Paroxetine bij kinderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name een verhoogd risico op suïcidale gedachten en handelingen.

Paroxetine kan gewichtsveranderingen veroorzaken. Kinderen en tieners moeten tijdens het gebruik van Paroxetine regelmatig op gewicht en groei worden gecontroleerd.

Zwangerschap en borstvoeding: Paroxetine kan schadelijk zijn voor de foetus. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van Paroxetine tijdens uw zwangerschap moeten bespreken. Paroxetine wordt gevonden in de moedermelk. Als u borstvoeding geeft of gaat geven terwijl u Paroxetine gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Bespreek mogelijke risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of minder ernstige bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Angst; wazig zicht; constipatie; verminderd seksueel verlangen of vermogen; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; gas; toegenomen zweten; toegenomen urineren; verlies van eetlust; misselijkheid; nervositeit; gevoelloosheid of tinteling van de huid; maagklachten; concentratieproblemen; slaapproblemen; zwakte; geeuwen.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong); bizar gedrag; zwarte of bloederige ontlasting; pijn op de borst; verwarring; verminderde concentratie; verminderde coördinatie; overdreven reflexen; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts, rillingen of keelpijn; hallucinaties; geheugenverlies; nieuwe of verergerende agitatie, paniekaanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid of onvermogen om stil te zitten; aanhoudend of ernstig suizen in de oren; aanhoudende, pijnlijke erectie; rode, gezwollen, blaren of afschilferende huid; toevallen; ernstige of aanhoudende angst of slaapproblemen; ernstige of aanhoudende hoofdpijn of duizeligheid; aanzienlijk gewichtsverlies; maagpijn; suïcidale gedachten of pogingen; tremor; ongewone blauwe plekken of bloedingen; ongewone of ernstige mentale of stemmingsveranderingen; ongewone zwakte; veranderingen in het gezichtsvermogen; verergering van depressie.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Bupropion

Bupropion

Bupropion

Bupropion wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Celexa

Celexa

Citalopram

Celexa wordt gebruikt voor de behandeling van depressies.

Wellbutrin

Wellbutrin

Bupropion

Wellbutrin (bupropion) is een antidepressivum. Het werkt in de hersenen om depressie te behandelen.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.84

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.84

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::