Medicijnen tegen Depressie

Amitriptyline kopen zonder recept


dit is hoe Amitriptyline pil / pakket eruit kan zien

KOOP AMITRIPTYLINE!


INDICATIES


Amitriptyline wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Amitriptyline is een tricyclisch antidepressivum. Van tricyclische antidepressiva wordt gedacht dat zij de activiteit van bepaalde chemische stoffen in de hersenen (noradrenaline, serotonine) verhogen, die helpen de stemming te verbeteren.

INSTRUCTIES


Gebruik Amitriptyline zoals voorgeschreven door uw arts.

Amitriptyline kan worden ingenomen met voedsel of op een lege maag.
Vermijd het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap terwijl u Amitriptyline inneemt.
Het kan tot 30 dagen duren voordat Amitriptyline de symptomen van depressie onder controle heeft. Blijf Amitriptyline gebruiken, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Als u een dosis Amitriptyline mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk.

Stel uw zorgverlener eventuele vragen over het gebruik van Amitriptyline.

OPSLAG


Bewaar Amitriptyline bij kamertemperatuur, onder 86 graden F (30 graden C) in een goed gesloten verpakking. Sla weg van hitte, vochtigheid, en licht op. Bewaar niet in de badkamer. Houd Amitriptyline buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Gebruik Amitriptyline NIET als:


u allergisch bent voor een ingrediënt in Amitriptyline

u momenteel een monoamine oxidase remmer (MAOI) (bijv. fenelzine, selegiline) gebruikt of in de afgelopen 14 dagen heeft gebruikt.

u antihistaminica (bv. difenhydramine), cisapride, droperidol, een ketolide (bv. telithromycine), een macrolide (bv. erytromycine), mibefradil of pimozide gebruikt.

u herstellende bent van een hartaanval.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Amitriptyline. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende zaken op u van toepassing is:


als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen

als u een voorgeschiedenis heeft van geestesziekte (bijv. bipolaire stoornis, manie, manisch-depressiviteit), of als u zelfmoord heeft overwogen of een poging daartoe heeft gedaan

als u glaucoom, een onregelmatige hartslag, hartziekte, pijn op de borst, leverziekte, prostaatproblemen, schildklierziekte heeft, of niet kunt plassen (urineretentie).

als u een voorgeschiedenis heeft van aanvallen, epilepsie of porfyrie.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Amitriptyline. Vertel uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:


MAO-remmers (bijv. fenelzine, selegiline) omdat deze ernstige, soms levensbedreigende, reacties kunnen veroorzaken. Neem GEEN MAO-remmers met, of binnen 2 weken na inname van Amitriptyline.

Anticholinergica (bv. scopolamine), bupropion, cimetidine, fluconazol, fenothiazines (bv. chloorpromazine), SSRI's (bv. fluoxetine), terbinafine of valproïnezuur omdat bijwerkingen zoals wazig zien, moeilijk plassen, slaperigheid of sedatie, droge mond of licht in het hoofd kunnen optreden.

Antihistaminica (bv. difenhydramine), cisapride, droperidol, ketoliden (bv. telitromycine), macroliden (bv. erytromycine), mibefradil, pimozide, of streptograminen (bv, quinupristine/dalfopristine) omdat ernstige bijwerkingen op het hart (bijv. hartkloppingen, duizeligheid, flauwvallen, levensbedreigende abnormale hartslag die leidt tot bewusteloosheid, en gebrek aan hartslag, door Amitriptyline kunnen worden versterkt.

Carbamazepine, schildklier geneesmiddelen (bijv. levothyroxine), of stimulerende middelen (bijv. albuterol, pseudo-efedrine) omdat hun bijwerkingen kunnen worden versterkt door Amitriptyline.

Warfarine omdat bijwerkingen zoals ernstige bloedingen door Amitriptyline kunnen toenemen

Clonidine, guanethidine of guanfacine omdat de werkzaamheid van deze geneesmiddelen kan worden verminderd.


Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Amitriptyline een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatieAmitriptyline kan duizeligheid, slaperigheid of wazig zicht veroorzaken. Rijd niet, bedien geen machines of doe niets anders dat gevaarlijk kan zijn totdat u weet hoe u op Amitriptyline reageert. Het gebruik van Amitriptyline alleen, met andere geneesmiddelen of met alcohol kan uw rijvaardigheid of andere potentieel gevaarlijke taken verminderen.

Vermijd het drinken van alcohol of het nemen van andere geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken (bijv. kalmeringsmiddelen, tranquillizers) terwijl u Amitriptyline neemt. Amitriptyline zal de effecten van alcohol en andere depressieve middelen versterken. Vraag uw apotheker als u vragen heeft over welke geneesmiddelen depressieve middelen zijn.

Amitriptyline kan duizeligheid, licht in het hoofd of flauwvallen veroorzaken; alcohol, warm weer, lichaamsbeweging of koorts kunnen deze effecten versterken. Om ze te voorkomen, moet u langzaam gaan zitten of staan, vooral 's morgens. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.

Onwillekeurige en oncontroleerbare bewegingen kunnen ontstaan bij patiënten die Amitriptyline gebruiken. Het optreden is het hoogst bij ouderen, vooral bij vrouwen. Het risico op het ontwikkelen van deze onwillekeurige bewegingen en de kans dat ze permanent worden, neemt toe bij langdurig gebruik en bij hoge doses. Het is echter mogelijk deze symptomen te ontwikkelen na kortdurend gebruik bij lage doses. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende verschijnselen zich voordoet: onwillekeurige bewegingen van de tong, het gezicht, de mond of de kaak (bijv. uitstulping van de tong, trekken van de wangen, plooien van de mond, kauwbewegingen), soms vergezeld van onwillekeurige bewegingen van de armen en benen.

Amitriptyline kan gevoeligheid voor zonlicht veroorzaken. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon en ander ultraviolet licht (bijvoorbeeld zonnebanken). Gebruik zonnebrandmiddelen en draag beschermende kleding totdat tolerantie is vastgesteld.

Raak niet oververhit bij warm weer of tijdens lichaamsbeweging of andere activiteiten, aangezien een hitteberoerte kan optreden.

Diabetespatiënten - Amitriptyline kan uw bloedsuiker beïnvloeden. Controleer de bloedsuikerspiegel nauwgezet. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesmedicijn verandert.

Vertel de arts of tandarts dat u Amitriptyline gebruikt voordat u een medische of tandheelkundige behandeling, spoedeisende hulp of operatie ondergaat.

Wees voorzichtig bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name licht in het hoofd bij het opstaan, snelle hartslag, ademhalingsproblemen, moeilijk plassen en constipatie.

Zwangerschap en borstvoeding: Als u van plan bent zwanger te worden, bespreek dan met uw arts de voordelen en risico's van het gebruik van Amitriptyline tijdens de zwangerschap. Amitriptyline wordt uitgescheiden in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Amitriptyline gebruikt.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Wazig zien; verandering in seksueel verlangen of vermogen; constipatie; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; hoofdpijn; verlies van eetlust; misselijkheid; vermoeidheid; slaapproblemen; zwakte.


Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; moeite met ademhalen; benauwdheid; zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong); pijn op de borst; verwardheid; donkere urine; waanideeën; moeite met spreken of slikken; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts, rillingen, of keelpijn; hallucinaties; nieuwe of verergerende agitatie, angst, paniekaanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid, of onvermogen om stil te zitten; gevoelloosheid of tintelingen in een arm of been; eenzijdige zwakte; toevallen; ernstige of aanhoudende duizeligheid of hoofdpijn; ernstige of aanhoudende slaapproblemen; onduidelijke spraak; suïcidale gedachten of handelingen; tremor; problemen met urineren; ongecontroleerde spierbewegingen (bijv. van gezicht, tong, armen, benen); ongewone bloedingen of blauwe plekken; ongewone of ernstige mentale of stemmingsveranderingen; gezichtsproblemen; vergeling van de huid of ogen.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Isoniazid

Isoniazid

Isoniazid

Isoniazid wordt gebruikt voor de behandeling of preventie van tuberculose.

Lexapro

Lexapro

Escitalopram

Lexapro wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of gegeneraliseerde angststoornis.

Remeron

Remeron

Mirtazapine

Remeron wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.36

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.36

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::