Medicijnen tegen Depressie

Duloxetine kopen zonder recept


dit is hoe Cymbalta pil / pakket eruit kan zien

KOOP CYMBALTA!


INDICATIES


Cymbalta wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en gegeneraliseerde angststoornis. Het wordt gebruikt voor het beheersen van pijn veroorzaakt door fibromyalgie en diabetische perifere neuropathie (DPNP). Cymbalta is een serotonine- en noradrenalineheropnameremmer (SNRI). Het werkt door het herstellen van de balans van bepaalde natuurlijke stoffen in de hersenen (serotonine en noradrenaline), wat helpt om bepaalde stemmingsproblemen te verbeteren.

INSTRUCTIES


Gebruik Cymbalta zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Cymbalta via de mond met of zonder voedsel. Inname met voedsel kan helpen om de kans op misselijkheid of maagklachten te verminderen.
Slik Cymbalta in zijn geheel door. Niet breken, pletten of kauwen voor het doorslikken. Open de capsule niet en strooi de inhoud niet op voedsel of in vloeistof.
Neem Cymbalta volgens een regelmatig schema in om er het meeste voordeel uit te halen. Door Cymbalta elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, kunt u zich herinneren het in te nemen.
Blijf Cymbalta innemen, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Stop niet plotseling met het innemen van Cymbalta zonder overleg met uw arts. Bijwerkingen kunnen optreden. Deze kunnen bestaan uit mentale of stemmingsveranderingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, diarree, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, toegenomen zweten, misselijkheid, nachtmerrie, suizen in de oren, toevallen, slaapproblemen, ongewone vermoeidheid of braken. U wordt nauwlettend gecontroleerd wanneer u met Cymbalta begint en wanneer de dosis wordt gewijzigd.
Als u een dosis Cymbalta mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk in.

Stel uw zorgverlener eventuele vragen over het gebruik van Cymbalta.

OPSLAG


Bewaar Cymbalta bij 25 graden Celsius. Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet in de badkamer bewaren. Houd Cymbalta buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO:

Actief ingrediënt: Duloxetine hydrochloride.

Gebruik Cymbalta NIET als:


u allergisch bent voor een ingrediënt in Cymbalta

u ongecontroleerde nauwe hoek glaucoom heeft

u leverproblemen of ernstige nierproblemen heeft, of dialyse ondergaat.

u een monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (bijv. fenelzine) gebruikt of heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen

u een quinolone antibioticum (bv. ciprofloxacine), een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) (bv. fluoxetine, fluvoxamine), een SNRI (bv. venlafaxine), thioridazine of tryptofaan gebruikt.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Cymbalta. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als één van de volgende aandoeningen op u van toepassing is:


als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen

als u of een familielid een geschiedenis heeft van bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit), andere mentale of stemmingsproblemen, zelfmoordgedachten of -pogingen, of alcohol- of drugsmisbruik.

als u in het verleden last heeft gehad van toevallen, hartproblemen (bijv. hartfalen, onregelmatige hartslag), een recente hartaanval, hoge bloeddruk, nierproblemen, diabetes, maag- of darmproblemen (bijv. vertraagde lediging), of een verhoogde oogdruk (bijv. glaucoom).

als u uitgedroogd bent, moeite heeft met plassen, een laag natriumgehalte in het bloed heeft of alcohol drinkt.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Cymbalta. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:


5-HT1 receptor agonisten (bijv. sumatriptan), linezolid, lithium, MAO-remmers (bijv. fenelzine), kinidine, rasagiline, SNRI's (bijv. venlafaxine), SSRI's (bijv. fluoxetine, fluvoxamine), St. Janskruid, tramadol of tryptofaan omdat er ernstige bijwerkingen kunnen optreden, zoals een reactie met koorts, stijve spieren, bloeddrukveranderingen, mentale veranderingen, verwarring, prikkelbaarheid, agitatie, delirium of coma.

Anticoagulantia (bv. warfarine), aspirine, of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bv. ibuprofen) omdat het risico op bloedingen, waaronder maagbloedingen, kan worden verhoogd.

Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide) omdat het risico van een te laag natriumgehalte in het bloed kan zijn verhoogd.

Cimetidine, geneesmiddelen voor hoge bloeddruk, of quinolone antibiotica (bijv. ciprofloxacine) omdat deze het risico op bijwerkingen van Cymbalta kunnen verhogen

Bepaalde anti-aritmica (bijv. flecaïnide, propafenon), fenothiazines (bijv. chloorpromazine, thioridazine), of tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico van hun bijwerkingen kan worden verhoogd door Cymbalta.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Cymbalta een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel wijzigt.

Belangrijke veiligheidsinformatieCymbalta kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Cymbalta met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.

Cymbalta kan duizeligheid, licht in het hoofd of flauwvallen veroorzaken; alcohol, warm weer, lichaamsbeweging of koorts kunnen deze effecten versterken. Om dit te voorkomen moet u langzaam gaan zitten of staan, vooral 's ochtends. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.

Overleg met uw arts voordat u alcohol drinkt of geneesmiddelen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bijv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Cymbalta gebruikt; dit kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker als u vragen heeft over welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.

Het kan enkele weken duren voordat uw symptomen verbeteren. Neem NIET meer dan de aanbevolen dosis of gebruik NIET langer dan voorgeschreven zonder uw arts te raadplegen.

Stop niet plotseling met het innemen van Cymbalta. Sommige aandoeningen kunnen verergeren wanneer het geneesmiddel plotseling wordt gestopt of wanneer de dosis Cymbalta wordt verlaagd. Uw dosis moet mogelijk langzaam worden verlaagd om het risico op bijwerkingen te verminderen.

Kinderen en tieners die Cymbalta gebruiken kunnen een verhoogd risico lopen op suïcidale gedachten of handelingen. Volwassenen kunnen er ook last van hebben. Het risico kan groter zijn bij patiënten die in het verleden suïcidale gedachten of acties hebben gehad. Het risico kan ook groter zijn bij patiënten die een bipolaire (manisch-depressieve) ziekte hebben gehad, of als hun familieleden deze ziekte hebben gehad. Houd patiënten die Cymbalta gebruiken goed in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich nieuwe, verergerde of plotselinge symptomen voordoen, zoals een depressieve stemming, angstig, rusteloos of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen of een ongewone verandering in stemming of gedrag. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich tekenen van suïcidale gedachten of handelingen voordoen.

Het serotoninesyndroom is een mogelijk dodelijk syndroom dat kan worden veroorzaakt door Cymbalta. Uw risico kan groter zijn als u Cymbalta samen met bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt (bijv. MAO-remmers, SSRI's, "triptanen"). Symptomen kunnen zijn: agitatie; coma; verwardheid; overmatig zweten; snelle of onregelmatige hartslag; koorts; hallucinaties; misselijkheid, braken of diarree; beven. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Neuroleptisch kwaadaardig syndroom (NMS) is een mogelijk fataal syndroom dat kan worden veroorzaakt door Cymbalta. De symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag en zweten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Diabetespatiënten - Cymbalta kan uw bloedsuiker beïnvloeden. Controleer de bloedsuikerspiegel nauwkeurig. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesmedicijn verandert.

Als uw arts u vertelt te stoppen met het gebruik van Cymbalta, moet u ten minste 5 dagen wachten voordat u bepaalde andere geneesmiddelen (bijv. MAO-remmers) gaat gebruiken. Vraag uw arts wanneer u moet beginnen met het innemen van uw nieuwe geneesmiddelen nadat u bent gestopt met Cymbalta.

Laboratoriumonderzoek, waaronder bloeddruk en leverfunctie, kan worden uitgevoerd terwijl u Cymbalta gebruikt. Deze onderzoeken kunnen worden gebruikt om uw conditie te controleren of om te kijken of er bijwerkingen zijn. Zorg ervoor dat u zich aan alle afspraken met artsen en laboratoria houdt.

Gebruik Cymbalta met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, vooral voor lage natriumspiegels in het bloed.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Cymbalta bij kinderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name verhoogd risico op suïcidale gedachten of acties.

Cymbalta dient met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt bij kinderen; veiligheid en effectiviteit bij kinderen zijn niet bevestigd.

Zwangerschap en borstvoeding: Cymbalta kan schadelijk zijn voor de foetus als het wordt gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van Cymbalta tijdens uw zwangerschap moeten bespreken. Cymbalta wordt aangetroffen in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Cymbalta gebruikt.


Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Constipatie; verminderd seksueel verlangen of vermogen; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; hoofdpijn; toegenomen zweten; verlies van eetlust; misselijkheid; keelpijn; vermoeidheid; slaapproblemen; braken; zwakte.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong; ongewone heesheid); bizar gedrag; bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting; wazig zicht; verwarring; donkere urine; verminderde concentratie; verminderde coördinatie; overmatig zweten; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts of rillingen; hallucinaties; geheugenverlies; nieuwe of verergerende agressiviteit, agitatie, angst, vijandigheid, impulsiviteit, prikkelbaarheid, paniekaanvallen, rusteloosheid of onvermogen om stil te zitten; bleke ontlasting; rode, gezwollen, blaren of afschilferende huid; oorsuizen; toevallen; ernstige of aanhoudende duizeligheid of hoofdpijn; ernstige of aanhoudende misselijkheid, braken of diarree; ernstige of aanhoudende vermoeidheid of zwakte; ernstige of aanhoudende slaapproblemen; stijve spieren; maagpijn; suïcidale gedachten of pogingen; tremor; problemen met plassen of verandering in de hoeveelheid geproduceerde urine; ongewone blauwe plekken of bloedingen; ongewone of ernstige mentale of stemmingsveranderingen; ongewone zwakte; braaksel dat eruitziet als koffiedik; verergering van depressie; vergeling van de huid of ogen.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Clozaril

Clozaril

Clozapine

Clozaril wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie bij patiënten die niet reageren op andere geneesmiddelen.

Lithium

Lithium

Lithium

Lithiumcarbonaat is geïndiceerd voor de behandeling van manische episoden van manisch-depressieve ziekten.

Celexa

Celexa

Citalopram

Celexa wordt gebruikt voor de behandeling van depressies.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.79

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.79

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::