Medicijnen tegen Depressie

Aripiprazole kopen zonder recept


dit is hoe Abilify pil / pakket eruit kan zien

KOOP ABILIFY!


INDICATIES


Abilify wordt gebruikt voor de behandeling van agitatie veroorzaakt door schizofrenie of bipolaire stoornis, depressie . Abilify is een atypisch antipsychoticum. Het beïnvloedt bepaalde stoffen in de hersenen.

INSTRUCTIES


Gebruik Abilify zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Abilify via de mond met of zonder voedsel.
Als u een dosis Abilify mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk.

Stel uw zorgverlener eventuele vragen over het gebruik van Abilify.

OPSLAG


Bewaar Abilify bij kamertemperatuur, tussen 20 en 25 graden Celsius. Niet in de buurt van warmte, vocht en licht bewaren. Houd Abilify buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO:

Actief ingrediënt: Aripiprazol.

Gebruik Abilify NIET als:


u allergisch bent voor een ingrediënt in Abilify.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Abilify. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende zaken op u van toepassing is:


als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen

als u ooit hartproblemen (bijv. hartfalen, onregelmatige hartslag, hartaanval), lage bloeddruk, bloedvatproblemen of een beroerte heeft gehad

als u in het verleden een laag gehalte aan witte bloedcellen heeft gehad, inclusief een laag gehalte aan witte bloedcellen veroorzaakt door een geneesmiddel

als u in het verleden last heeft gehad van aanvallen, dementie, de ziekte van Alzheimer, depressie of andere mentale of stemmingsstoornissen, of zelfmoordgedachten of -pogingen.

als u moeite heeft met slikken of een geschiedenis heeft van neuroleptisch maligne syndroom (NMS)

als u uitgedroogd bent, een laag bloedvolume heeft of medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruikt

als u of een familielid een geschiedenis van diabetes heeft of als u veel overgewicht heeft.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Abilify. Vertel uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:


Anticholinergica (bijv. benztropine, methscopolamine) omdat het risico op hun bijwerkingen kan worden verhoogd door Abilify.

Benzodiazepinen (bijv. lorazepam), claritromycine, imidazol schimmelwerende middelen (bijv. ketoconazol), kinidine, selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) (bijv. fluoxetine), of voriconazol omdat zij het risico op bijwerkingen van Abilify kunnen verhogen.

Carbamazepine, hydantoïne (bijv. fenytoïne) of rifampine omdat deze de werkzaamheid van Abilify kunnen verminderen.

Alfablokkers (bijv. terazosine) omdat het risico op hun bijwerkingen door Abilify kan worden verhoogd.


Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Abilify een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel wijzigt.

Belangrijke veiligheidsinformatieAbilify kan slaperigheid, duizeligheid of licht in het hoofd veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Abilify met voorzichtigheid. Ga niet rijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.

Drink geen alcohol terwijl u Abilify gebruikt.

Raadpleeg uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bijv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Abilify gebruikt; het kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.

Abilify kan duizeligheid, licht in het hoofd of flauwvallen veroorzaken; alcohol, warm weer, lichaamsbeweging of koorts kunnen deze effecten versterken. Ga langzaam zitten of staan, vooral 's ochtends, om deze effecten te voorkomen. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.

Gebruik NIET meer dan de aanbevolen dosis of gebruik niet vaker dan voorgeschreven zonder uw arts te raadplegen.

Symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag en zweten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Raak niet oververhit of uitgedroogd bij warm weer of terwijl u actief bent; een hitteberoerte kan optreden.

Abilify kan het vermogen van uw lichaam om infecties te bestrijden verminderen. Vermijd contact met mensen die verkouden of geïnfecteerd zijn. Vertel het uw arts als u tekenen van infectie opmerkt, zoals koorts, keelpijn, huiduitslag of koude rillingen.

Abilify kan uw bloedsuiker verhogen of uw risico op het ontwikkelen van diabetes verhogen. Een hoge bloedsuiker kan ervoor zorgen dat u zich verward, suf of dorstig voelt. Ook kunt u blozen, sneller ademen of een fruitachtige ademgeur hebben. Vertel het uw arts meteen als deze symptomen optreden.

Diabetespatiënten - Abilify kan uw bloedsuiker beïnvloeden. Controleer de bloedsuikerspiegel zorgvuldig. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesmedicijn verandert.

Laboratoriumtests, waaronder nuchtere bloedsuikerspiegel en het tellen van volledige bloedcellen, kunnen worden uitgevoerd terwijl u Abilify gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of om te kijken of er bijwerkingen zijn. Zorg ervoor dat u zich aan alle afspraken met artsen en laboratoria houdt.

Gebruik Abilify met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten.

Abilify dient met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt bij kinderen; veiligheid en effectiviteit bij kinderen zijn niet bevestigd.

Zwangerschap en borstvoeding: Het is niet bekend of Abilify schade aan de foetus kan veroorzaken. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van Abilify tijdens de zwangerschap moeten bespreken. Het is niet bekend of Abilify wordt aangetroffen in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Abilify gebruikt.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Duizeligheid; slaperigheid; hoofdpijn; misselijkheid; braken.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van mond, gezicht, lippen of tong); abnormaal denken; pijn op de borst; verwarring; flauwvallen; snelle, trage of onregelmatige hartslag; koorts, koude rillingen, keelpijn; toegenomen zweten; onwillekeurige bewegingen van tong, gezicht, mond, kaak, armen, benen of rug (bv. kauwbewegingen, plooien van de mond, puffen van de wangen); verlies van controle over het plassen; verlies van coördinatie; spiertrillingen, schokken of stijfheid; eenzijdige zwakte; toevallen; ernstige of aanhoudende rusteloosheid; kortademigheid; zwelling van de handen, enkels of voeten; symptomen van hoge bloedsuikerspiegel (bijv. toegenomen dorst, plassen of eetlust; ongewone zwakte); problemen met slikken; problemen met lopen; ongewone blauwe plekken; ongewone vermoeidheid of zwakte; veranderingen in het gezichtsvermogen of de spraak.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Lexapro

Lexapro

Escitalopram

Lexapro wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of gegeneraliseerde angststoornis.

Bupropion

Bupropion

Bupropion

Bupropion wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Citalopram

Citalopram

Citalopram

Citalopram wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.50

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.50

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::