Medicijnen tegen Depressie

Citalopram kopen zonder recept


dit is hoe Citalopram pil / pakket eruit kan zien

KOOP CITALOPRAM!


INDICATIES


Citalopram wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Citalopram is een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI). Het werkt door het herstellen van de balans van serotonine, een natuurlijke stof in de hersenen, die helpt om bepaalde stemmingsproblemen te verbeteren.

INSTRUCTIES


Gebruik Citalopram zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Citalopram via de mond met of zonder voedsel.
Het nemen van Citalopram op hetzelfde tijdstip elke dag zal u helpen herinneren om het in te nemen.
Blijf Citalopram nemen, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen doses.
Stop niet plotseling met het innemen van Citalopram zonder overleg met uw arts. Bijwerkingen kunnen optreden. Zij kunnen mentale of stemmingsveranderingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, problemen met slapen, of ongewone vermoeidheid omvatten.
Als u een dosis Citalopram mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk.

Stel uw zorgverlener eventuele vragen over het gebruik van Citalopram.

OPSLAG


Bewaar Citalopram bij 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Bewaren uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet in de badkamer bewaren. Houd Citalopram buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van huisdieren.Gebruik Citalopram NIET als:


u allergisch bent voor een ingrediënt in Citalopram

u escitalopram gebruikt

u een monoamine oxidase remmer (MAOI) (bijv. fenelzine), selegiline, of sint-janskruid gebruikt of heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen

u een fenfluraminederivaat (bijv. dexfenfluramine), een H1-antagonist (bijv. astemizol, terfenadine), nefazodon, pimozide of sibutramine gebruikt.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Citalopram. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende op u van toepassing is:


als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen

als u of een familielid een geschiedenis heeft van bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit), andere mentale of stemmingsproblemen, zelfmoordgedachten of -pogingen, of alcohol- of drugsmisbruik.

als u in het verleden last heeft gehad van toevallen, leverproblemen, ernstige nierproblemen, maag- of darmbloedingen of stofwisselingsproblemen

als u uitgedroogd bent, een laag natriumgehalte in het bloed heeft of alcohol drinkt

als u elektroconvulsietherapie (ECT) krijgt.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Citalopram. Vertel uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:Fenfluraminederivaten (bv. dexfenfluramine), linezolid, lithium, MAO-remmers (bv. fenelzine), metoclopramide, nefazodon, selegiline, serotonine 5-HT1-receptoragonisten (bv. sumatriptan), sibutramine, St. Janskruid of trazodon omdat er ernstige bijwerkingen kunnen optreden, zoals een reactie met koorts, stijve spieren, bloeddrukveranderingen, mentale veranderingen, verwarring, prikkelbaarheid, agitatie, delirium en coma.

Anticoagulantia (bv. warfarine), aspirine, of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bv. ibuprofen) omdat het risico op bloedingen, waaronder maagbloedingen, kan worden verhoogd.

Diuretica (bv. furosemide, hydrochloorthiazide) omdat het risico op een laag natriumgehalte in het bloed kan zijn verhoogd

Tramadol omdat het risico op aanvallen kan zijn verhoogd

H1-antagonisten (bv. astemizol, terfenadine) of fenothiazinen (bv. chloorpromazine, thioridazine) omdat ernstige hartproblemen, waaronder een onregelmatige hartslag, kunnen optreden

Carbamazepine of cyproheptadine omdat deze de werkzaamheid van Citalopram kunnen verminderen

Clozapine, pimozide, risperidon, of tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico van hun bijwerkingen kan worden verhoogd door Citalopram.


Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener als Citalopram kan interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatieCitalopram kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Citalopram met voorzichtigheid. Ga niet rijden of andere mogelijke onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.

Drink geen alcohol terwijl u Citalopram gebruikt.

Overleg met uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bijv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Citalopram gebruikt; het kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker als u vragen heeft over welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.

Er kunnen één tot 4 weken voorbijgaan voordat uw symptomen verbeteren. Neem NIET meer dan de aanbevolen dosis, verander uw dosis, of gebruik Citalopram langer dan voorgeschreven zonder uw arts te raadplegen.

Kinderen, tieners, en jonge volwassenen die Citalopram nemen kunnen een verhoogd risico lopen op suïcidale gedachten of acties. Houd alle patiënten die Citalopram nemen nauwlettend in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met de arts als nieuwe, verergerde, of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming; angstig, rusteloos, of prikkelbaar gedrag; paniekaanvallen; of een ongewone verandering in stemming of gedrag optreden. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich tekenen van zelfmoordgedachten of -handelingen voordoen.
Citalopram en een geneesmiddel genaamd escitalopram hebben dezelfde werkzame stof. Neem geen Citalopram als u ook escitalopram gebruikt.

Als uw arts u vertelt om te stoppen met het nemen van Citalopram, moet u wachten voor een aantal weken voordat u begint met het nemen van bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, MAO-remmers, nefazodon). Vraag uw arts wanneer u moet beginnen om uw nieuwe medicijnen te nemen nadat u bent gestopt met het nemen van Citalopram.

Citalopram kan zelden een langdurige, pijnlijke erectie veroorzaken. Dit kan zelfs gebeuren als u geen seks heeft. Als dit niet meteen wordt behandeld, kan dit leiden tot blijvende seksuele problemen zoals impotentie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als dit gebeurt.

Het serotoninesyndroom is een mogelijk dodelijk syndroom dat kan worden veroorzaakt door Citalopram. Uw risico kan groter zijn als u Citalopram samen met bepaalde andere geneesmiddelen (bijv. "triptanen", MAO-remmers) gebruikt. De symptomen kunnen zijn: agitatie, verwarring, hallucinaties, coma, koorts, snelle of onregelmatige hartslag, tremor, overmatig zweten en misselijkheid, braken of diarree. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Neuroleptisch kwaadaardig syndroom (NMS) is een mogelijk fataal syndroom dat kan worden veroorzaakt door Citalopram. De symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwarring, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag en zweten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Gebruik Citalopram met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name lage natriumspiegels in het bloed.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Citalopram bij kinderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name verhoogd risico op suïcidale gedachten of acties.

Citalopram moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij kinderen; veiligheid en effectiviteit bij kinderen zijn niet bevestigd.

Citalopram kan gewichtsveranderingen veroorzaken. Kinderen en tieners moeten regelmatig hun gewicht en groei laten controleren terwijl zij Citalopram gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding: Citalopram kan schadelijk zijn voor de foetus als het wordt gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Citalopram bespreken terwijl u zwanger bent. Citalopram wordt gevonden in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Citalopram gebruikt.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Verminderd seksueel verlangen of vermogen; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; toegenomen zweten; licht in het hoofd als u staat of zit; verlies van eetlust; misselijkheid; verstopte neus; vermoeidheid.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; moeite met ademhalen; benauwdheid; zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong); uitblijvende menstruatie; bizar gedrag; zwarte of bloederige ontlasting; pijn op de borst; verwarring; verminderde concentratie; verminderde coördinatie; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; hallucinaties; geheugenverlies; nieuwe of verergerende agitatie, paniekaanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid, of onvermogen om stil te zitten; aanhoudende, pijnlijke erectie; rode, gezwollen, blaren of afschilferende huid; toevallen; ernstige of aanhoudende angst of slaapproblemen; ernstige of aanhoudende hoofdpijn; maagpijn; suïcidale gedachten of pogingen; tremor; ongewone blauwe plekken of bloedingen; ongewone of ernstige mentale of stemmingsveranderingen; ongewone zwakte; gezichtsveranderingen; verergering van depressie.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Bupron SR

Bupron SR

Bupropion

Bupron SR wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Lexapro

Lexapro

Escitalopram

Lexapro wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of gegeneraliseerde angststoornis.

Clozaril

Clozaril

Clozapine

Clozaril wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie bij patiënten die niet reageren op andere geneesmiddelen.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.61

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.61

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::