Medicijnen tegen Depressie

Escitalopram kopen zonder recept


dit is hoe Lexapro pil / pakket eruit kan zien

KOOP LEXAPRO!


INDICATIES


Lexapro wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of gegeneraliseerde angststoornis. Lexapro is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI). Het werkt door de balans van serotonine te herstellen, een natuurlijke stof in de hersenen, die helpt om bepaalde stemmingsproblemen te verbeteren.

INSTRUCTIES


Gebruik Lexapro zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Lexapro via de mond in met of zonder voedsel.
Als u Lexapro elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt, kunt u zich beter herinneren het in te nemen.
Blijf Lexapro innemen, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Stop niet plotseling met het innemen van Lexapro zonder uw arts te raadplegen. Er kunnen bijwerkingen optreden. Deze kunnen bestaan uit mentale of stemmingsveranderingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, slaapproblemen of ongewone vermoeidheid. U wordt nauwlettend gecontroleerd wanneer u met Lexapro begint en wanneer de dosis wordt gewijzigd.
Als u een dosis Lexapro mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk in.

Stel uw zorgverlener vragen over het gebruik van Lexapro.

OPSLAG


Bewaar Lexapro bij 25 graden Celsius. Korte opslag bij temperaturen tussen 15 en 30 graden Celsius is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht bewaren. Niet in de badkamer bewaren. Houd Lexapro buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO:

Actief ingrediënt: Escitalopram oxalaat.

Gebruik Lexapro NIET als:

u allergisch bent voor een ingrediënt in Lexapro
u citalopram gebruikt
u een monoamine oxidase remmer (MAOI) (bijv. fenelzine), selegiline of sint-janskruid gebruikt of heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen.
u een fenfluraminederivaat (bv. dexfenfluramine), een H1-antagonist (bv. astemizol, terfenadine), nefazodon, pimozide of sibutramine gebruikt.

Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Lexapro. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende zaken op u van toepassing is:

als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt
als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen
als u of een familielid een geschiedenis heeft van bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit), andere mentale of stemmingsproblemen, zelfmoordgedachten of -pogingen, of alcohol- of drugsmisbruik.
als u in het verleden last heeft gehad van toevallen, leverproblemen, ernstige nierproblemen, maag- of darmbloedingen of stofwisselingsproblemen
als u uitgedroogd bent, een laag natriumgehalte in het bloed heeft of alcohol drinkt
als u elektroconvulsietherapie (ECT) krijgt.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Lexapro. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:

Fenfluraminederivaten (bijv. dexfenfluramine), linezolid, lithium, MAO-remmers (bijv. fenelzine), metoclopramide, nefazodon, selegiline, serotonine 5-HT1-receptoragonisten (bijv. sumatriptan), sibutramine, St. Janskruid of trazodon omdat er ernstige bijwerkingen kunnen optreden, zoals een reactie die agitatie, bloeddrukveranderingen, coma, verwarring, delirium, koorts, prikkelbaarheid, mentale veranderingen en stijve spieren kan omvatten.
Anticoagulantia (bv. warfarine), aspirine, of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bv. ibuprofen) omdat het risico op bloedingen, waaronder maagbloedingen, kan worden verhoogd.
Diuretica (bv. furosemide, hydrochloorthiazide) omdat het risico op een laag natriumgehalte in het bloed kan zijn verhoogd
Tramadol omdat het risico op aanvallen kan zijn verhoogd
H1-antagonisten (bv. astemizol, terfenadine) of fenothiazinen (bv. chloorpromazine, thioridazine) omdat ernstige hartproblemen, waaronder een onregelmatige hartslag, kunnen optreden
Carbamazepine of cyproheptadine omdat deze de werkzaamheid van Lexapro kunnen verminderen
Clozapine, pimozide, risperidon of tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico op hun bijwerkingen door Lexapro kan worden verhoogd.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Lexapro een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie


Lexapro kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Lexapro met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijke onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.
Drink geen alcohol terwijl u Lexapro gebruikt.
Overleg met uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bijv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Lexapro gebruikt; het kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.
Het kan één tot 4 weken duren voordat uw symptomen verbeteren. Neem NIET meer dan de aanbevolen dosis, verander uw dosis niet, of gebruik Lexapro niet langer dan voorgeschreven zonder uw arts te raadplegen.
Kinderen, tieners en jongvolwassenen die Lexapro gebruiken kunnen een verhoogd risico lopen op suïcidale gedachten of handelingen. Houd alle patiënten die Lexapro gebruiken goed in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met de arts als nieuwe, verergerde of plotselinge symptomen zoals een depressieve stemming; angstig, rusteloos of prikkelbaar gedrag; paniekaanvallen; of een ongewone verandering in stemming of gedrag optreden. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich tekenen van zelfmoordgedachten of -handelingen voordoen.
Lexapro en een geneesmiddel genaamd citalopram hebben hetzelfde werkzame bestanddeel. Neem Lexapro niet in als u ook citalopram gebruikt.
Als uw arts u zegt te stoppen met Lexapro, moet u enkele weken wachten voordat u bepaalde andere geneesmiddelen (bijv. MAO-remmers, nefazodon) gaat gebruiken. Vraag uw arts wanneer u met uw nieuwe geneesmiddelen moet beginnen nadat u met Lexapro bent gestopt.
Lexapro kan zelden een langdurige, pijnlijke erectie veroorzaken. Dit kan ook gebeuren als u geen seks heeft. Als dit niet meteen wordt behandeld, kan dit leiden tot blijvende seksuele problemen zoals impotentie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als dit gebeurt.
Het serotoninesyndroom is een mogelijk dodelijk syndroom dat kan worden veroorzaakt door Lexapro. Uw risico kan groter zijn als u Lexapro samen met bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt (bijv. "triptanen", MAO-remmers). Symptomen kunnen zijn: agitatie, verwarring, hallucinaties, coma, koorts, snelle of onregelmatige hartslag, tremor, overmatig zweten en misselijkheid, braken of diarree. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.
Neuroleptisch maligne syndroom (NMS) is een mogelijk fataal syndroom dat kan worden veroorzaakt door Lexapro. De symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag en zweten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen heeft.
Gebruik Lexapro met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name een laag natriumgehalte in het bloed.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Lexapro bij kinderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, met name een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen.
Lexapro moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar; de veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Lexapro kan gewichtsveranderingen veroorzaken. Kinderen en tieners moeten tijdens het gebruik van Lexapro regelmatig op gewicht en groei worden gecontroleerd.
Zwangerschap en borstvoeding: Lexapro kan schadelijk zijn voor de foetus als het wordt gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van Lexapro tijdens uw zwangerschap moeten bespreken. Lexapro wordt aangetroffen in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Lexapro gebruikt.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Constipatie; verminderd seksueel verlangen of vermogen; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; hoofdpijn; toegenomen zweten; licht in het hoofd als u staat of zit; verlies van eetlust; misselijkheid; maagklachten; vermoeidheid; slaapproblemen.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; moeite met ademhalen; benauwdheid; zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong); bizar gedrag; zwarte of bloederige ontlasting; pijn op de borst; verwarring; verminderde concentratie; verminderde coördinatie; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; hallucinaties; geheugenverlies; veranderingen in de menstruatieperiode; nieuwe of verergerende agitatie, paniekaanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid, of onvermogen om stil te zitten; aanhoudend of ernstig suizen in de oren; aanhoudende, pijnlijke erectie; rode, gezwollen, blaren of afschilferende huid; toevallen; ernstige of aanhoudende angst of slaapproblemen; ernstige of aanhoudende hoofdpijn; maagpijn; zelfmoordgedachten of -pogingen; tremor; ongewone blauwe plekken of bloedingen; ongewone of ernstige mentale of stemmingsveranderingen; ongewone zwakte; veranderingen in het gezichtsvermogen; verergering van depressie.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Paroxetine

Paroxetine

Paroxetine

Paroxetine wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

Anafranil

Anafranil

Clomipramine

Anafranil wordt gebruikt voor de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis.

Wellbutrin

Wellbutrin

Bupropion

Wellbutrin (bupropion) is een antidepressivum. Het werkt in de hersenen om depressie te behandelen.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.32

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.32

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::