Medicijnen tegen Depressie

Bupropion kopen zonder recept


dit is hoe Bupropion pil / pakket eruit kan zien

KOOP BUPROPION!


INDICATIES


Bupropion wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Bupropion is een antidepressivum. Het werkt in de hersenen om depressie te behandelen.

INSTRUCTIES


Gebruik Bupropion zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Bupropion via de mond in met of zonder voedsel. Indien maagklachten optreden, neem dan in met voedsel om maagirritatie te verminderen.
Het kan enkele weken duren voordat uw klachten verbeteren. Stop niet met het innemen van Bupropion zonder overleg met uw arts.
Neem uw doses elke dag op hetzelfde tijdstip in, minstens 6 uur na elkaar, tenzij anders voorgeschreven door uw arts. Dit kan helpen om het risico op aanvallen met Bupropion te verminderen.
Blijf Bupropion innemen, ook als u zich goed voelt. Mis geen doses.
Als u een dosis Bupropion mist, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet meer dan 1 dosis binnen 6 uur. Neem geen 2 doses tegelijk in.

Stel uw zorgverlener vragen over het gebruik van Bupropion.

OPSLAG


Bewaar Bupropion bij kamertemperatuur, tussen 15 en 25 graden Celsius, in een gesloten, lichtbestendige verpakking. Verwijderd houden van warmte, vocht en licht. Niet in de badkamer bewaren. Houd Bupropion buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Gebruik Bupropion NIET als:


u allergisch bent voor een bestanddeel van Bupropion

u een ander geneesmiddel gebruikt dat bupropion bevat

u een geschiedenis heeft van een eetstoornis (bijv. anorexia, boulimia) of aanvallen (bijv. epilepsie)

u na langdurig gebruik plotseling stopt met het gebruik van alcohol of kalmeringsmiddelen (bijv. benzodiazepinen)

u een monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (bijv. fenelzine) gebruikt of in de afgelopen 14 dagen heeft gebruikt.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Bupropion. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als één van de volgende aandoeningen op u van toepassing is:


als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen

als u of een familielid een geschiedenis heeft van bipolaire stoornis (manische depressie), andere mentale of stemmingsproblemen (bijv. depressie), zelfmoordgedachten of -pogingen, of alcohol- of drugsmisbruik.

als u diabetes, nierproblemen, leverproblemen (bv. cirrose), hoge bloeddruk, hartproblemen (bv. congestief hartfalen) of een recente hartaanval heeft gehad

als u in het verleden last heeft gehad van aanvallen, hoofdletsel of een tumor in de hersenen of het ruggenmerg.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Bupropion. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:


Amantadine, antipsychotica (bijv. haloperidol, risperidon), corticosteroïden (bijv. prednison), cyclofosfamide, efavirenz, HIV-proteaseremmers (bijv. nelfinavir, ritonavir), insuline, levodopa, MAO-remmers (bijv. fenelzine), nicotinepleisters, orale hypoglykemica (bv. glipizide), orfenadrine, andere antidepressiva (bv. amitriptyline, fluoxetine), sympathomimetica (bv. pseudo-efedrine), theofylline, thiotepa of tiagabine omdat deze het risico op bijwerkingen van Bupropion kunnen verhogen.

Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne of rifampine omdat zij de werkzaamheid van Bupropion kunnen verminderen

Antiaritmica (bv. flecainide, propafenon), bètablokkers (bv. metoprolol), fenothiazines (bv. thioridazine), selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI) antidepressiva (bv. fluoxetine) of tricyclische antidepressiva (bv. nortriptyline) omdat het risico op hun bijwerkingen door Bupropion kan worden verhoogd.


Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Bupropion een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.Belangrijke veiligheidsinformatieBupropion kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Bupropion met voorzichtigheid. Ga niet rijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.

Overleg met uw arts voordat u alcohol drinkt of geneesmiddelen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Bupropion inneemt; het kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.

Bupropion kan uw risico op aanvallen verhogen. Uw risico kan groter zijn als u ook bepaalde medische aandoeningen heeft, bepaalde geneesmiddelen gebruikt of als u veel alcohol gebruikt. Praat met uw arts om te zien of u mogelijk een groter risico op aanvallen heeft terwijl u Bupropion gebruikt.

Als u al alcohol drinkt of kalmeringsmiddelen gebruikt, stop daar dan niet plotseling mee zonder eerst met uw arts te overleggen. Plotseling stoppen hiermee kan uw risico op aanvallen verhogen.

Neem geen decongestiva (bv. pseudo-efedrine), stimulerende middelen of dieetpillen terwijl u Bupropion gebruikt zonder eerst met uw arts te overleggen. Zij kunnen uw risico op aanvallen verhogen.

Het risico op aanvallen kan groter zijn als u Bupropion in hoge doses of gedurende lange tijd inneemt. Neem NIET meer dan de aanbevolen dosis, verander uw dosis niet, of gebruik Bupropion niet langer dan voorgeschreven zonder overleg met uw arts.

Kinderen, tieners en jongvolwassenen die Bupropion gebruiken kunnen een verhoogd risico lopen op suïcidale gedachten of handelingen. Houd alle patiënten die Bupropion gebruiken goed in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich nieuwe, verergerde of plotselinge symptomen voordoen, zoals een depressieve stemming, angstig, rusteloos of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen of een ongewone verandering in stemming of gedrag. Neem onmiddellijk contact op met de arts als zich tekenen van zelfmoordgedachten of -handelingen voordoen.

Als u problemen heeft met slapen, kan het zijn dat u uw dosis te dicht bij bedtijd inneemt. Praat met uw arts over het veranderen van uw doseringsschema.

Bupropion bevat dezelfde bestanddelen als Zyban, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om te stoppen met roken, en Aplenzin, een ander geneesmiddel dat wordt gebruikt om depressie te behandelen. Neem Bupropion niet in als u ook Zyban of Aplenzin gebruikt. Bespreek eventuele vragen of zorgen met uw arts.

Gebruik Bupropion met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten.

Bupropion dient met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt bij kinderen; de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.

Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van bupropion tijdens de zwangerschap moeten bespreken. Bupropion wordt aangetroffen in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Bupropion gebruikt.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Veranderingen in eetlust; constipatie; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; hoofdpijn; toegenomen zweten; misselijkheid; nervositeit; rusteloosheid; smaakveranderingen; slaapproblemen; braken; gewichtsveranderingen.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (uitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid); wazig zicht of andere veranderingen in het zicht; veranderingen in seksueel verlangen of vermogen; pijn op de borst; verwarring; donkere urine; waanideeën; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts, rillingen of keelpijn; hallucinaties; gehoorproblemen; menstruatieveranderingen; nieuwe of verergerende mentale of stemmingsveranderingen (bijv. concentratieproblemen, depressie, paniekaanvallen, agressiviteit, agitatie, angst, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, onvermogen om stil te zitten); rode, gezwollen, blaren of schilferende huid; toevallen; ernstige hoofdpijn of duizeligheid; ernstige of aanhoudende gewrichts- of spierpijn; ernstige of aanhoudende misselijkheid, braken of maagpijn; ernstige of aanhoudende nervositeit, rusteloosheid of slaapproblemen; kortademigheid; suïcidale gedachten of pogingen; tremor; ongewone zwelling; vergeling van de huid of ogen.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

Zie ook.


Isoniazid

Isoniazid

Isoniazid

Isoniazid wordt gebruikt voor de behandeling of preventie van tuberculose.

Bupron SR

Bupron SR

Bupropion

Bupron SR wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Celexa

Celexa

Citalopram

Celexa wordt gebruikt voor de behandeling van depressies.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.95

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.95

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::