Medicijnen tegen Depressie

Clomipramine kopen zonder recept


dit is hoe Anafranil pil / pakket eruit kan zien

KOOP ANAFRANIL!


INDICATIES


Anafranil wordt gebruikt voor de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Anafranil is een tricyclisch antidepressivum. Het werkt door het verhogen van de activiteit van bepaalde chemische stoffen in de hersenen, wat helpt om obsessieve-compulsieve gedragingen te verminderen.

INSTRUCTIES


Gebruik Anafranil zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Anafranil via de mond in met voedsel om maagklachten te verminderen.
Het kan 2 - 3 weken duren voordat u het effect van Anafranil merkt. Blijf Anafranil gebruiken, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Als u een dosis Anafranil mist, neem deze dan zo spoedig mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk in. Als u dagelijks 1 dosis voor het slapen gaan inneemt, neem dan de volgende ochtend niet de gemiste dosis in.

Stel uw zorgverlener eventuele vragen over het gebruik van Anafranil.

OPSLAG


Bewaar Anafranil bij kamertemperatuur, tussen 20 en 25 graden Celsius, in een goed gesloten verpakking. Verwijderd houden van warmte, vocht en licht. Niet in de badkamer bewaren. Houd Anafranil buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO:

Actief ingrediënt: Clomipramine hydrochloride.

Gebruik Anafranil NIET als:


u allergisch bent voor een ingrediënt in Anafranil of voor soortgelijke geneesmiddelen

u in de afgelopen 14 dagen furazolidon of een monoamine-oxidaseremmer (MAOI) (bijv. fenelzine) heeft gebruikt, of als u astemizol of terfenadine gebruikt

u herstellende bent van een recente hartaanval.


Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als één van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Anafranil. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als één van de volgende aandoeningen op u van toepassing is:


als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

als u een geneesmiddel op recept of zonder recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt

als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen

als u dagelijks alcoholhoudende dranken drinkt of een geschiedenis van alcoholmisbruik heeft.

als u schildkliermedicijnen gebruikt of een geschiedenis heeft van een overactieve schildklier

als u in het verleden bijnierproblemen, glaucoom, hartproblemen, nier- of leverproblemen, diabetes, toevallen, problemen met urineren, de bloedziekte porfyrie of andere bloedproblemen heeft gehad.

als u een geschiedenis heeft van suïcidale gedachten of gedrag, bipolaire stoornis of andere geestelijke stoornissen

als u elektroshocktherapie ondergaat of een operatie gepland heeft staan.


Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Anafranil. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:


Azol-antischimmelmiddelen (bijv. fluconazol), cimetidine, duloxetine, haloperidol, methylfenidaat, mibefradil, fenothiazines (bijv. chloorpromazine), selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) (bijv. fluoxetine), terbinafine of valproïnezuur, omdat deze het risico op bijwerkingen van Anafranil kunnen verhogen.

Astemizol, furazolidon, ketolide antibiotica (bv. telitromycine), macrolide antibiotica (bv. erytromycine), MAO-remmers (bv. fenelzine), pimozide of terfenadine omdat het risico van hoge bloeddruk, ernstige hartproblemen (bv. onregelmatige hartslag) of toevallen kan toenemen.

Barbituraten (bv. fenobarbital) of fenytoïne omdat deze de werkzaamheid van Anafranil kunnen verminderen.

Anticoagulantia (bv. warfarine), carbamazepine, of sympathomimetica (bv. fenylefrine) omdat het risico van hun bijwerkingen door Anafranil kan worden verhoogd.

Clonidine, guanethidine of guanfacine omdat hun werkzaamheid door Anafranil kan worden verminderd.


Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Anafranil een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatieAnafranil kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Anafranil met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.

Drink geen alcohol en gebruik geen geneesmiddelen die slaperigheid kunnen veroorzaken (bv. slaapmiddelen, spierverslappers) terwijl u Anafranil gebruikt; het kan de effecten ervan versterken. Vraag uw apotheker welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.

Anafranil kan duizeligheid, licht in het hoofd of flauwvallen veroorzaken; alcohol, warm weer, lichaamsbeweging of koorts kunnen deze effecten versterken. Ga langzaam zitten of staan, vooral 's morgens, om deze effecten te voorkomen. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.

Raak niet oververhit bij warm weer of wanneer u actief bent; een hitteberoerte kan optreden.

Anafranil kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt. Vermijd de zon, zonnestralen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Anafranil reageert. Gebruik een zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een korte tijd buiten moet zijn.

Vertel uw arts of tandarts dat u Anafranil gebruikt voordat u medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende hulp of een operatie krijgt.

Laboratoriumonderzoek, waaronder het tellen van volledige bloedcellen, kan worden uitgevoerd terwijl u Anafranil gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of om bijwerkingen op te sporen. Zorg ervoor dat u zich aan alle afspraken met artsen en laboratoria houdt.

Gebruik Anafranil met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, vooral bij mensen met hartproblemen.

Bij kinderen jonger dan 10 jaar dient Anafranil met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt; de veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen zijn niet bevestigd.

Zwangerschap en borstvoeding: Het is niet bekend of Anafranil schade aan de foetus kan veroorzaken. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U zult de voordelen en risico's van het gebruik van Anafranil tijdens de zwangerschap moeten bespreken. Anafranil wordt aangetroffen in de moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Anafranil gebruikt.


Als u plotseling stopt met het gebruik van Anafranil, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. De symptomen kunnen bestaan uit duizeligheid, hoofdpijn, prikkelbaarheid, misselijkheid, vermoeidheid, slaapproblemen en braken.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Constipatie; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; hoofdpijn; prikkelbaarheid; verlies van eetlust; misselijkheid; nachtmerries; zweten; vermoeidheid; maagklachten; braken; zwakte; gewichtsverlies of -toename.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong); wazig zicht of andere gezichtsveranderingen; veranderingen in de geslachtsdrift; pijn op de borst; verwarring; verminderd seksueel vermogen; flauwvallen; snelle, trage of onregelmatige hartslag; koorts; blozen; vaak of moeilijk plassen; impulsief gedrag of andere ongewone gedragsveranderingen; mentale of stemmingsveranderingen (bv. toegenomen angst, stemmingswisselingen, agitatie, prikkelbaarheid, nervositeit, rusteloosheid); gevoelloosheid of tintelingen van de huid; paniekaanvallen; oorsuizen in de oren; toevallen; ernstige duizeligheid of slaperigheid; keelpijn; maagpijn; suïcidale gedachten of gedrag; zwelling van de testikels; tremor; slaapproblemen; problemen met lopen of het houden van uw evenwicht; trekken van het gezicht of de tong; ongecontroleerde bewegingen of stijfheid van armen en benen; ongewone bloedingen of blauwe plekken; verergering van depressie; vergeling van de huid of ogen.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Zie ook.


Wellbutrin SR

Wellbutrin SR

Bupropion

Wellbutrin SR is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een bepaalde vorm van depressie die majeure depressieve stoornis wordt genoemd.

Abilify

Abilify

Aripiprazole

Abilify wordt gebruikt voor de behandeling van agitatie veroorzaakt door schizofrenie of bipolaire stoornis, depressie.

Pristiq

Pristiq

Desvenlafaxine

Pristiq wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen.

Levering.


Momenteel bieden wij u twee verzendmethoden:

Luchtpost (voor USA klanten heet het US Postal Service) met de gebruikelijke Airmail wachttijd 2-3 weken (het pakket kan ook eerder geleverd worden);

EMS Koeriersdienst met een wachttijd van 3-8 werkdagen. Helaas kan de Courier Delivery iets langer duren vanwege de vertraging bij de douane, die niet afhankelijk is van onze bezorgdienst. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u het binnen 3-8 werkdagen ontvangt.

 • Basic (alle bestellingen)
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • Proefpakketten beschikbaar
 • $ 0.36

  per pil
 • Pro (bedragen boven $200)
 • FREE SHIPPING!
 • Gratis pillen (Viagra / Cialis)
 • 24 uur ondersteuning
 • Luchtpost, EMS Koeriersdienst
 • Visa, MasterCard geaccepteerd
 • $ 0.36

  per pil

Contact.


Vragen? Opmerkingen? Problemen? Stuur ons een berichtje!

©2022 ::